III Legislatura ( 1986-1989 )
Composición de la Comisión de Politica Social y de Empleo. 
Fecha de Constitución: 10/09/1986
Fecha de disolución: 02/09/1989
Fecha Alta Fecha Baja
Presidente
Díaz Sol, Ángel (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Vicepresidente Primero
Correas Parralejo, José (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Vicepresidentes Segundos
Izquierdo Arija, María del Pilar (GCP)  28/06/1989  01/09/1989
Villalobos Talero, Celia (GCP)  10/09/1986  21/06/1989
Secretaria Primera
Novoa Carcacia, María del Pilar (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Secretario Segundo
Revilla Rodríguez, Carlos (GCDS)  10/09/1986  02/09/1989
Vocales
Alonso Buitrón, Conrado (GS)  03/09/1987  02/09/1989
Amate Rodríguez, José Antonio (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Aparicio Pérez, Juan Carlos (GCP)  17/02/1988  31/01/1989
Arnau Navarro, Francisco (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Azkárraga Rodero, Joseba M. (GMX)  10/03/1987  16/07/1987
Baltá i Llopart, Pere (GMC)  15/09/1988  02/09/1989
Benítez Barrueco, Felipe Santiago (GCP)  10/09/1986  02/09/1989
Bernárdez Álvarez, Senén (GMX)  10/09/1986  08/03/1988
                                           09/05/1988  02/09/1989
Blanco García, Jaime (GS)  10/09/1986  07/07/1987
Botella Crespo, José Manuel (GCP)  10/09/1986  29/01/1987
                                                (APL)  26/02/1987  07/02/1989
                                                (GCP)  16/02/1989  02/09/1989
Casas i Bedós, Jordi (GMC)  10/09/1986  15/09/1988
Cercas Alonso, Alejandro (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Costa Sanjurjo, Pedro (GCP)  16/02/1989  02/09/1989
Cruañes Molina, Asunción (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Escribano Reinosa, Luis (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Espasa Oliver, Ramón (GMX)  10/09/1986  23/09/1986
                                  (AIU-IC)  23/09/1986  02/09/1989
Fernández Martín, Horacio Félix (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Fernández Teixidó, Antonio (GCDS)  10/09/1986  14/06/1988
García Botín, Elena (GCP)  10/09/1986  02/09/1989
Garrido Aguera, Ramón (GS)  15/09/1988  02/09/1989
Gimeno Marín, Fernando (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Hinojosa i Lucena, Rafael (GMC)  10/09/1986  02/09/1989
Izquierdo Arija, María del Pilar (GCP)  08/10/1987  28/06/1989
Lago Freire, José Ramón (GS)  03/09/1987  02/09/1989
López Álvarez, Patxi (GS)  17/11/1987  02/09/1989
López Arranz, José Antonio (GCDS)  01/10/1987  22/02/1989
Lucas Jiménez, Juan José (GCP)  10/09/1986  28/07/1987
Luna González, Ángel (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Mena-Bernal Romero, Ricardo (GCP)  10/09/1986  02/09/1989
Neira León, Francisco (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Olabarría Muñoz, Emilio (GPNV)  10/09/1986  02/09/1989
Palacios Alonso, Marcelo (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Pérez Miyares, Félix Manuel (GMX)  10/09/1986  16/09/1986
                                                (ADC)  16/09/1986  07/02/1989
                                                (GCDS)  22/02/1989  02/09/1989
Rato Figaredo, Rodrigo de (GCP)  10/09/1986  17/02/1988
Redondo Urbieta, Nicolás (GS)  10/09/1986  22/10/1987
Rey Castellanos, Juan Ángel del (GCP)  16/02/1989  02/09/1989
Rojo García, Francisco Javier (GS)  10/09/1986  15/09/1988
Romay Beccaría, José Manuel (GCP)  10/09/1986  24/02/1987
Ruiz Soto, Carlos (GMX)  24/02/1987  16/07/1987
                             08/03/1988  02/09/1989
Sabando Suárez, Pedro Feliciano (GS)  10/09/1986  03/09/1987
Salarrullana De Verda, Pilar (GMX)  10/09/1986  16/09/1986
                                                  (ADC)  16/09/1986  07/02/1989
Sarazibar Sautua, José Antonio (GS)  10/09/1986  22/10/1987
Vallejo Rodríguez, Rafael (GS)  10/09/1986  02/09/1989
Vázquez Calviño, José Antonio (GCP)  10/09/1986  02/09/1989
Vidal Escartí, Daniel (GS)  16/02/1988  23/02/1989
Villalobos Talero, Celia (GCP)  21/06/1989  02/09/1989
Visiedo Nieto, Antonia (GS)  17/11/1987  02/09/1989
Yabar Sterling, Ana María (GCDS)  16/01/1989  02/09/1989
 

Congress
C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID
Legal notice
Accesibility

General information:

Tel: 91 390 60 00

Fax: 91 429 87 07

Guided tours for groups:

Tel: 91 390 65 25 / 26

Fax: 91 390 64 35